BİLMÖK Nedir ?

BİLMÖK, Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Kongresi'nin kısaltmasıdır. İsmi ilk düzenleyen Üniversite olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından belirlenmiştir.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Kongresi her yıl farklı bir üniversitenin bilgisayar Mühendisliği bölümü ve/veya ilgili kulübü tarafından organize edilir. BİLMÖK, bilgisayar Mühendisliği öğrencileri arasındaki etkileğimi ve iletişimi arttırarak onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, ülkenin bilişim alanındaki yönelimlerini belirlemek ve bu alanda gelişimine destek vermek amacıyla düzenlenen mesleki ve sosyal toplantıdır.

Kimler Katılır ?

BİLMÖK organizasyonu bilgisayar Mühendisliği öğrencileri tarafından yapılmasına rağmen, katılımcılar bilgisayar bilimleri ve bilişim teknolojilerine dair herhangi bir bölümden olabilmektedir. Kongreye her üniversitenin ilgili bölümünden resmi temsilcilerin yanı sıra ilgili bölümlerin öğrencileri, akademisyenleri, sektör temsilcileri ve mezunları katılabilir.

BİLMÖK'ün Amacı ?

Öncelikli amacımız Üniversitelerimizde verilen eğitimin uluslararası arena ile yarışabilecek eşite çıkarrlmasr, uygulama süreçlerinin sektöre kazandırılması tüketen bir anlayışın yerine üreten bir bilgi toplumu olmanın akademisyenler denetiminde yolunun açılmasıdır.

BİLMÖK'ün Hedefi

Her sene teknolojinin ne kadar geliştiği, bunun toplumlara ne kadar hızla yayıldığı, akımların neler olduğu, Türkiye'nin bu konuda hangi noktada olduğu değerlendirilmeli ve bir sene boyunca yapılan çalışmalar sonucu bir ilerleme raporu hazırlanmalıdır.

Türkiye'deki bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin birbirini tanıması ve aldıkları eğitimin farklılıklarını ve yeterliliklerini değerlendirmesi, bilişim toplumuna geçiş sürecine Türkiye'nin hızlı bir şekilde uyum sağlaması için sektördeki hedeflerimize ulaşılması da temel hedeflerimiz arasındadır.